Harcerski Klub Turystyczny „Azymut”

Inspirujemy i przekazujemy wartości harcerskie. Razem tworzymy Azymut – czyli kierunek, który nas jednoczy i napawa ducha harcerskim dążeniem do celu.

Czuwaj!

Wędruj z nami i odkrywaj świat

Harcerski Klub Turystyczny „Azymut” w Swarzędzu

Witamy serdecznie na oficjalnej stronie Harcerskiego Klubu Turystycznego „Azymut” w Swarzędzu, miejscu, gdzie rozwijamy harcerską pasję od 1988 roku. Jesteśmy zarówno harcerskim klubem specjalnościowym, jak i szczepem, działającym w ramach Hufca Poznań-Rejon, Chorągwi Wielkopolskiej Związku Harcerstwa Polskiego oraz Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego „Meblarz” w Swarzędzu.

Nasze drużyny skupiają harcerki i harcerzy, wędrowniczki i wędrowników, harcerki starsze i harcerzy starszych, a także instruktorki i instruktorów. Serdecznie zapraszamy do naszego świata!

Harcerstwo – droga do samorozwoju i przyjaźni

Historia Klubu – Harcówka HKT „Azymut

Harcerski Klub Turystyczny „Azymut” to nie tylko centrum działań klubu, lecz także miejsce z bogatą historią. Klub posiada dwie harcówki : jedną noszącą imię Andrzeja Małkowskiego, a drugą imię Zbigniewa Nienackiego. Pierwsza harcówka, będąca dumą harcerzy od 1993 roku, upamiętnia twórcę polskiego harcerstwa Andrzeja Małkowskiego.

Andrzej Małkowski to postać niezwykle ważna dla historii harcerstwa polskiego – twórca harcerstwa i gorliwy propagator wartości skautingu. Oficjalna ceremonia nadania imienia miała miejsce 27 grudnia 1999 roku. Andrzej Małkowski (1889-1919) był nie tylko działaczem organizacji Zarzewie, ale także tłumaczem podręczników skautowych napisanych przez Roberta Baden-Powella, co uczyniło go ważnym propagatorem skautingu w Polsce. Zginął tragicznie w katastrofie morskiej w drodze do Odessy, gdzie został wysłany z misją do generała Lucjana Żeligowskiego.

Druga z harcówek, oficjalnie otwarta 27 grudnia 1999 roku nosi imię Zbigniewa Nienackiego (1929-1994) – znanego pisarza i twórcy cyklu powieści o Panu Samochodziku. Zbigniew Nienacki (1929-1994) to autor nie tylko powieści dla dorosłych, ale także popularnych utworów sensacyjno-przygodowych dla dzieci. Najbardziej znany jest z cyklu o „Panu Samochodziku”, który jest historykiem sztuki i przyjacielem harcerzy. Jego ważniejsze dzieła to „Wyspa złoczyńców” (1964, ekranizacja 1965), „Księga strachów” (1967), „Pan Samochodzik i tajemnica tajemnic” (1975). Oprócz tego pisał także współczesne powieści sensacyjno-polityczne, obyczajowe i historyczne.

Warto podkreślić, że wszelkie prace adaptacyjne zostały wykonane samodzielnie przez członków Klubu, przy dużej życzliwości dyrekcji i pracowników szkoły. To serce klubu, gdzie tkwią tradycje i historia, tworząc jednocześnie przestrzeń do rozwijania harcerskiej pasji i wspólnego działania w Duchu Przygody.

Harcerska przygoda staje się życiową pasją

Symbolika Naszej Tożsamości: Godło Klubu

Godłem HKT „Azymut” jest ośmioramienna róża wiatrów oparta na białym pierścieniu, wewnątrz którego wpisana jest harcerska lilijka. Promienie, lilijka oraz pole wewnątrz pierścienia są na przemian biało-czarne.

Godło Klubu widnieje na plakietce noszonej przez harcerzy na mundurach, na proporcach drużyn i zastępów oraz na pieczęci Klubu.

Siedziba Klubu

Od 1993 roku siedziba Klubu mieści się w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu na Osiedlu Kościuszkowców. Składa się na nią Harcówka HKT „Azymut” im. Andrzeja Małkowskiego, którą harcerze posiadają od 1993 roku, Harcówka HKT „Azymut” im. Zbigniewa Nienackiego – użytkowana od 1999 roku oraz magazyn z biblioteką i archiwum.

Harcerska pasja, przygoda – razem tworzymy historię​

Cele Naszej Działalności:

  1. Harcerska Metoda i Wychowanie:
    • Organizujemy aktywności bazujące na harcerskiej metodzie i systemie wychowawczym, wzbogacając je treściami turystyki i krajoznawstwa.
  2. Miłość do Ojczyzny – Zwłaszcza Wielkopolski:
    • Budzimy i rozwijamy miłość do kraju ojczystego, ze szczególnym naciskiem na region Wielkopolski.
  3. Krajoznawstwo i Turystyka:
    • Krzewimy pasje krajoznawcze i umiejętności turystyczne, jednocześnie propagując kulturę uprawiania turystyki oraz zasady ochrony środowiska naturalnego.

Działania HKT „Azymut”:

Organizujemy rajdy, imprezy orientacyjne, biwaki, wycieczki i inne wydarzenia związane z turystyką i krajoznawstwem.

Realizujemy wypoczynek letni i zimowy, szczególnie podczas obozów wędrownych.

Zapewniamy podstawowe kształcenie kadry oraz umożliwiamy zdobywanie sprawności, stopni, odznak oraz uprawnień turystycznych i krajoznawczych.