Programy Harcerskiego Klubu Turystycznego „Azymut​”

Programy to kompleksowe inicjatywy skierowane do harcerzy, mające na celu rozwijanie różnorodnych kompetencji i wartości. Skupiając się na tematach takich jak turystyka, ekologia, miłość do przyrody, czy poznanie kultury regionu, programy te promowały aktywność harcerzy w różnych dziedzinach. Przez lata działalności Klubu, programy te wspierały rozwój umiejętności przydatnych w harcerskim życiu oraz propagowały wartości zgodne z ideami harcerskimi.

Programy te nie tylko przygotowywały harcerzy do konkretnych działań, ale także budowały silną więź z tradycją harcerską i historią Klubu.


Programy Klubu:

Świat harcerskich wartości – Klub „Azymut” od 1988 roku.

​Na szlaku (2007/2008):

Poznanie różnych szlaków turystycznych.
Przejście szlaków pieszych, rowerowych, kajakowych.
„Rok szlaków turystycznych PTTK”.​

Jeden Świat – Jedno Przyrzeczenie (2006/2007):

Przygotowanie do stulecia skautingu.
Wzmocnienie wartości Przyrzeczenia Harcerskiego.
Udział w Zlocie ZHP „KIELCE 2007”.

Góry (2005/2006):

Poznanie masywów górskich.
Wędrówki górskie.
Promocja Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK.

Woda (2004/2005):

Spływ kajakowy, wędrówka nad Bałtykiem.
Poznanie środowiska wodnego.
Kształcenie umiejętności pływania.

Harcerski szlak
Take the challenge

​Żywioły (2002/2003):

Ochrona środowiska.
Edukacja ekologiczna.
Pomoc w sytuacjach kryzysowych.

Szczyty (2001/2002):

Nawiązanie do Międzynarodowego Roku Gór.
Zdobycie „szczytu ideałów”.
Obozy wędrowne w Beskidach.

Wielkopolska – Gniezno 2000 (1999/2000):

Przygotowanie do Światowego Zlotu „GNIEZNO 2000
Poznanie historii Wielkopolski.

Paszport do Europy (1998/99):

Poznanie praw, społeczności lokalnej, zasad demokracji.
Znajomość Unii Europejskiej.